Brazilië in chaos!

Het is een fantastische tijd om al je ongenoegen, frustratie en haat te uiten door vóór of tegen iets te zijn via sociale media. Dat zien we ook in Brazilië via allerlei sociale media platforms waarbij mensen elkaar te lijf gaan met voor óf tegen iemand te zijn tijdens deze verkiezingen. Er zijn genoeg corrupte […]

Verborgen achter angst

Vrijwel iedereen heeft in zijn leven te maken gehad met frustraties zoals het zich onbegrepen voelen, niet gezien worden, onvoldoende of geen aandacht krijgen van ouders en familie of agressief benadert door ouders, niet herkend worden als een gevoelig en kwetsbaar persoon of overschat worden door te ambitieuze ouders. Ouders kunnen alleen maar geven wat ze […]

Zwart of wit

Ongenoegen en haat wordt gemobiliseerd om mensen tegen elkaar op te zetten. Er vindt een proces plaats waarbij emoties van mensen doelgericht getriggerd worden via media. Emoties worden gekoppeld aan standpunten op politiek of ideologische gebiedt. Mensen worden via eenzijdige en polariserende informatie aangewakkerd om elkaar in de haren te vliegen. Naast de main stream media […]

Chaos als nieuwe realiteit

Wat is nog onze houvast of referentie in deze tijd van verandering? Als burgers worden we geconfronteerd met veel tegengestelde informatie, mis informatie en manipulatie door zowel media, politici en de deep state als mastermind. Met de deep state bedoelen we de vele organisaties achter de schermen die de feitelijke macht hebben en een netwerk hebben […]

Integratie is apartheid

Mensen met een diepgewortelde religieuze en culturele overtuiging zijn niet om te bouwen tot “geïntegreerde” burgers zoals decennia lang met intensiteit werd verkondigd door velen die daar belang bij hadden. Het hele concept van “integratie” is op zich al een symbool van falen. Een land waar vele culturen samenleven zoals b.v. Brazilië kent geen “integratie” Mensen leven […]

Brazilië, meer weten?

Embraer vliegtuigen – rijst met bonen – ethanol – olie – pousada Alle meningen, opinies en generalisaties in deze tekst zijn gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen van pakweg 14 jaar leven in Brazilië. Brazilië algemeen De bevolking van Brazilië (210 miljoen) bestaat uit een aantal grote emigratie golven en de inheemse bevolking, de vele indianen stammen die over […]

Wij en de indianen

We laten de turbulente wereld achter ons. Even geen nieuws en tv, geen smartphone met obligate berichtjes over en weer of reclame meldingen die ons koopgedrag aanwakkeren. Een wereld zonder een constante stroom aan impulsen van buitenaf die ons brein bedelven en regelmatig overbelasten. Een eeuw geleden kreeg de gemiddelde mens slechts één duizendste aan informatie per […]